Haberler     Tarihimiz     Teknik ve Taktik     Kondisyon     Eğitim  
Futbol Kayıtlarımız Devam Ediyor
Bursa Galatasaray Futbol Kayıtlarımız Devam Ediyor
Ekleme Tarihi : 08-Mart-2012 - Perşembe - 00:11:57
Büyült
Küçült
Futbolda Koordinasyon
Futbolda Koordinasyon

 

Koordinasyon, amaca yönelik bir harekette iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içerisinde çalışması, etkileşimi anlamında bir kavramdır.

Modern spor biliminde koordinasyon, tekniği belirleyici önemli bir faktördür. Sporsal verim, yalnızca kondisyonel özelliklere ya da enerji metabolizmasına değil, aynı zamanda psiko-nörolojik süreçlere bağlı bir kavramdır. Bu süreçlerde koordinasyonu içerir.

Spor pedagojisinde bu kavram için sık sık “beceri” ve bazen de “çeviklik” terimleri de kullanılır.

Beceri; Futbolcunun hareketlerini doğru hedef ve daha az bir efor ile uygulayabilmesini, yeni ve her an değişkenlik gösteren  oyun akışı içerisinde en uygun çözüm yolunu bulabilmesini, yeni hareketlerin kısa zaman içerisinde öğrenilmesini mümkün kılan bir özelliktir.

Beceri 2’ye ayrılabilir;

1.Genel beceri; Çok çeşitli ve değişik spor dallarında yapılan sportif faaliyetlerle elde edilen beceridir.

2. Özel beceri; Özel dalın performansını tayin eden faktörlere bağlı olup, başka bir spor dalına aktarılamaz. Futbolda mükemmel bir beceri özelliğine sahip olan bir oyuncunun, voleybolda aynı beceriyi gösteremeyeceği gibi. Bu özel beceri, ancak futbolun yapısına uygun alıştırma ve yöntemlerle geliştirilebilir.

Çeviklik ise, bütün motorsal davranışların kondisyonel ve koordinatif kalitesini anlatır.

Meinel’e göre beceri, bütün vücudun her tür hareketinin koordinasyonudur. Yine beceri, futbolcunun kısa zamanda karmaşık hareketleri çabuk ve amaca uygun olarak uygulayabilme yeteneğidir.

Futbolcuların koordinasyonu, top ile yapılan hareketlerde, özellikle de 1:1 pozisyonlarda değer kazanır. Örneğin baskı altındaki aldatmalarda, çalımlarda, kaleye şut atmalarda ve kafa toplarına çıkışlarda...

Koordinasyonu gelişmiş becerili futbolcular, beklenilmeyen ve çok zor pozisyonlarda dakik olarak en uygun çözüm yolunu bulur(oyun zekası) ve gerçekleştirir. Anlaşılmayan oyun şartlarında(değişik saha zemini, ölçüleri, ışıklandırma gibi) yüksek uyum yeteneği gösterir. Dengesi bozulan bir oyuncunun süratle normal pozisyona dönebilmesi, becerili hareketlerin tipik bir örneğidir.

Hirtz, beceri kavramını oluşturan bileşenleri şöyle sıralar:

- Tepki gösterme yeteneği,

- Konumunu saptayabilme,

- Çeviklik,

- Hareket organlarını iyi kullanabilme yeteneği.

Fetz bunlara ek olarak:

- Hareket duygusu,

- Yumuşaklık,

- Uyum yeteneği,

-  Hareket esnekliği özelliklerini de beceri kavramını oluşturan bileşenler olarak sayar.

Antrenman Bilimi yönünden ele alındığında, koordinatif yetenekler sportif başarının bir bileşenidir. Bu bakımdan geliştirilmesini, yalnız tekniklerin öğretim sürecinde düşünmemek gerekir. Koordinatif yetenekler doğuştan kazanılan yetenekler değillerdir. Kuşkusuz katılımsal özelliklerin oluşturduğu bir temelden yararlanırlar. Ancak öğrenme sayesinde çevre ile kurulan aktif (etkili) iletişim sonucunda ortaya çıkarlar. Her bir koordinatif yeteneğin gelişmişlik düzeyi, hareket becerileri ve sportif tekniklerin öğrenilmesinde etkili olur. Böylelikle koordinatif yeteneklerin gelişmişlik düzeyi ile sportif tekniklerin öğrenilebilirliği arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir.

        Koordinatif yeteneklerin gelişmişlik düzeyi şu konularda kendini belli eder.

        1. Hareket programlarının hayata geçirilmesinde,

        2. Hareket becerilerinin ya da sportif tekniklerin öğrenme hızı ve düzeyinde,

        3. Kondisyonel yeteneklerin koşullara uygun ve ekonomik kullanımında.

Beceriyi geliştirmenin en iyi devresi, çocukluk ve gençlik çağıdır. Çünkü bu devrelerde organizma sonraki gelişim çağlarına nazaran daha esnektir. Böylece pek çok yıllar antrenman bölümleri içerisinde uygulanacak yeni ve karmaşık oyun hazırlıkları için gerekli temeller atılmış olur.

Özel beceriyi geliştirmek için yapılan çalışmalarda özel dalın tekniğini içeren alıştırmalar ön plana alınmalıdır. Futbolda aşağıdaki alıştırmalar becerinin gelişiminde etken olabilir;

1. Uzun bir ip veya jimnastik bankı üzerinde seri şekilde sıçramalar.

2. Top havaya atılır, çömelme, yatma, oturma, yerinde dönüşler sonrası gibi hareketler yapılır, top yere düşmeden tekrar kontrol edilir.

3. Sırtüstü yatış durumunda top başın arkasından öne atılır ve önde yakalanır. Hareket hızlı olarak peş peşe yapılır.

4. Ayakta top önden havadan arkaya atılır. Yarım dönüş yapılır ayakla kontrol edilir.

5. Futbolcu her iki ayağındaki iki ayrı topu topu öne doğru sürerken zaman zaman değiştirir.

6. Engeller arasında top sürme(öne, geriye, tek bir çizgide, zik zak şeklinde v.s…)

7. Eşler karşılıklı, her oyuncuda bir top var. Eşler bir topla yerden ayaklarıyla paslaşırken, diğer topla havadan elleriyle paslaşırlar…


KOORDİNATİF YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ
25 TOPSUZ ALIŞTIRMALAR

       

Alıştırma 1. Yön Ve Hız Değişim Eylemli Koşu

Uygulama:

Oyuncular uygun aralıklar ile dizilerek, (önlü arkalı konumlarda iki ya da çok sıra oluşturarak) çalışırlar. Karşı konumda yer alan uygulatıcının yaptığı uyarılara uygun bir dizi eylem art-arda yinelenir.

Öneriler:

 • Uygulatıcının yönlendirdiği eylemler, bağlantılı bir kurgu ile art-arda gerçekleştirilmelidir.(Yanlara, ileri, geri vb. gibi)
 • Eylemler, yön ve hız değişimleri (çeşitlemeler) yapılarak yönlendirilmelidir.

       
Alıştırma 2. Değişik Konumlardan Çıkış Eylemli Eşli Koşu

Uygulama:

Eşler yakın mesafelerden değişik konumlarda çıkışlar yaparak birlikte kovalamaca eylemleri (koşular) uygular. Eylemler bireysel ya da eşli olarak çeşitlemeler yapılarak yönlendirilir.

1-  A çömelik duruş, B yüksek çıkış konumunda kalarak çıkış uyarısı beklenmelidir.

2-  A yüksek duruş konumunda dönüş yaparak, B çömelik durumdan atak yaparak çıkış yapmalıdır.

3-  A çömelik duruş konumunda, B yüz-üstü yatarak çıkış uyarısı beklenmelidir.

4-  A ve B karşılıklı olarak sırt-üstü yatış durumları alarak çıkış uyarısı beklenilmelidir.

5-  A ve B ters yönlerde yüz-üstü yatış durumları alarak çıkış uyarısı beklenmelidir.

6-  Bireysel olarak çalışılmalıdır; Öne yuvarlanılarak (Takla atılarak) koşu eylemine geçilmelidir.

                            
Alıştırma 3. Sağlık Topu Üzerinden Çift Ayak Üzerine Sıçrama

Uygulama:

Yerdeki sağlık topları üzerinden çift ayak üzerine destek alınarak sıçramalar yapılır.

  

Öneriler:

 • Sıçrama eylemleri, ileri-geri ve yanal yönlerde çeşitlemeli olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Sıçrama eylemleri kısa aralıklar ile art-arda yinelenmelidir.
 • Eylemler dengeli bir biçimde yönlendirilmelidir.

                           
Alıştırma 4. İp Atlama Eylemli Çift Ayak Üzerine Sıçrama

Uygulama:

Çeşitlemeli sıçrama eylemleri yapılarak ip atlanır. Eylemler kısa dinlenme araları verilerek yinelenir.

Öneriler:

 • İp atlama eylemleri çeşitlemeler (Durağan konumda, Koşarak, Çaprazlama yaparak, Sekerek gibi...) yapılarak uygulanmalıdır.
 • Sıçrama eylemleri tek ayak ya da çift ayak üzerine düşümlü olarak (çeşitlemeli) gerçekleştirilmelidir.

                            
Alıştırma 5. Durağan Konumdan Yönlenerek Uzağa Atlama

Uygulama:

Durağan konumda hız alınarak dikey-ileri yönde sıçranır ve uzağa düşümlü atlama eylemleri gerçekleştirilir.

Öneriler:

 • Sıçrama ya da atlama eylemleri, bulunulan konumdan çift ayak üzerine güç alınarak (Yaylanılarak) ve dikey-ileri yönlenimler yapılarak gerçekleştirilmelidir.
 • Sıçrama eyleminde, hız almak için kollardan yararlanılmalıdır.
 • En uzak noktaya ulaşılmaya çalışılmalıdır.

                            
Alıştırma 6. Hız Ve Yön Değişim Koşu

Uygulama:

Oyuncular karışık düzende yavaş koşu yapmaktadır; uygulatıcının düzenli aralıklar ile yaptığı her uyarıda hız artırımlı ve yön değişim eylemli kısa atak koşuları yapılır ve tekrar yavaş koşu hızına dönülür. Eylemler aralıklar ile dönüşümlü olarak yinelenir.

                            
Alıştırma 7. Çapraz’a Yön Değişim Grup Koşu

Uygulama:

 Oyuncular sahaya enlemesine dizilerek, birbirine yanal konumlarda yer alırlar. Her uyarıda farklı yönlere atak yapılarak koşulur.

Öneriler:

 • Koşu eylemleri hızlı çıkışlar yapılarak yönlendirilmelidir.
 • Uyarılar düzenli aralıklar ile yapılmalıdır.
 • Yön değişimleri yanal (Çaprazlama) yönlenimli ataklar biçiminde gerçekleştirilmelidir.

                            
Alıştırma 8. Üç Noktaya Gidiş Geliş Grup Koşu

Uygulama:

Oyuncular, eşit sayıda oluşturulan iki ayrı grupta yer alırlar. Aynı doğrultu üzerinde belirlenmiş üç nokta hedefe gidiş-dönüşlü olarak koşularak yarışılır.

Öneriler:

 • Koşu eylemleri belirlenmiş hedef noktalara ulaşılarak ve el ile temas edilerek gerçekleştirilmelidir.
 • Eylemler hızlı ve akıcı bir kurgu ile gidiş gelişli biçimlerde yönlendirilmelidir.
 • Eylem tamamlanmadan bir sonraki eşin çıkış yapmasına izin verilmemelidir.

                            
Alıştırma 9. “Merdiven Çıkma” Eylemli Çift Ayak Sıçrama

Uygulama:

Merdiven basamakları çift ayak üzerine sıçrama eylemleri yapılarak çıkılır.

Öneriler:

 • Bulunulan noktalardan dikey-ileri yönlenimli sıçrama eylemleri yapılarak üst basamaklara ulaşılmaya çalışılmalıdır.
 • Sıçrama eylemleri çift ayak üzerine destekli olarak gerçekleştirilmelidir.

                               
Alıştırma 10. “merdiven çıkma” eylemli tek ayak sıçrama

Uygulama:

Merdiven basamakları, tek ayak üzerine sıçrama eylemleri yapılarak çıkılır.

Öneriler:

 • Bulunulan noktalardan, dikey-ileri yönlenimli sıçramalar yapılarak, üst basamaklara ulaşılmaya çalışılmalıdır.
 • Sıçrama eylemleri her seride farklı ayak kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
 • Eylemler akıcı biçimlerde yönlendirilmelidir.

                               
Alıştırma 11. Çift Ayak Üzerine Engel Sıçrama Alıştırması

Uygulama:

Aynı doğrultu üzerine uygun aralıklar ile dizilmiş engeller üzerinden, çift ayak üzerine sıçramalar yapılarak geçilir.

Öneriler:

 • Engel geçiş eylemleri, çift ayak üzerine sıçranarak yönlendirilmelidir.
 • İki engel arasında, ikilemelere izin verilmemelidir.
 • Atlama/Sıçrama eylemleri art-arda yapılmalıdır.

                               
Alıştırma 12. İleri Ve Geri Yönlenim Çeşitlemeli Grup Koşu

Uygulama:

Oyuncular, uygun aralıklar ile birbirine yanal konumlarda dizilerek tek sıra oluştururlar. Koşu eylemleri uygulatıcının yaptığı uyarılar ile yönlendirilir. İleri doğrultularda yönlenilerek düz koşu eylemine geçilir; yapılan her uyarıda, çabuk ve kısa adımlar alınarak geriye koşulur, ikinci uyaran ile tekrar ileri yönlenilir ve düz koşu eylemleri yinelenir. Eylemler kesintisiz olarak art-arda uygulanır.

Öneriler:

 • Koşu eylemleri akıcı bir biçimde ile yönlendirilmelidir.
 • Geriye gidiş eylemleri, geri adımlamalar ile gerçekleştirilmelidir.
 • Yön değişim uyarıları eşit zaman aralıkları ile yapılmalıdır.

                               
Alıştırma 13. Çapraz Yönelimli Ve Çeşitlemeli Koşu

Uygulama:

Oyuncular, çapraz düzende yerleştirilmiş hedef noktalara, dönüşümlü olarak düz koşu ve kayma adımlı eylemler yaparak yönlenirler.

Öneriler:

 • Eylemler akıcı bir biçimde yönlendirilmelidir.
 • Bayraklar arasında düz koşu ve kayma adımlı (dönüşümlü) çeşitlemeler yapılarak yönlenilmelidir.
 • Eylemler dönüşümlü olarak her iki yönde yapılmalıdır.

                               

                               
Alıştırma 14. Dar Aralıklı Engeller Arasından Geçiş Eylemle Koşu

Uygulama:

Oyuncular, 1’er metre aralık ile dizilmiş engeller arasından, yanal yönlerde kayma adımları alarak geçiş eylemleri yaparlar.

Öneriler:

 • Engel geçiş eylemleri yanal yönlerde kayma adımları alınarak gerçekleştirilmelidir.
 • Oyuncular parkur üzerinde art-arda ataklar yaparak yönlenmelidir.
 • Eylemler akıcı bir biçimde yönlendirilmelidir.

                               
Alıştırma 15. Sekerek Dikey Yönelim Eylemli Sıçrama

Uygulama:

Düz bir doğrultu üzerinde yönlenilerek sekme eylemli dikey sıçramalar yapılarak yol alınır.

Öneriler:

 • Tek ayak üzerine sekilerek yapılan sıçrama eylemleri dikey yönlenimler ile gerçekleştirilmelidir.
 • Sekme eylemlerinde, kollar yanlarda salınarak sıçrama yönünde uzatılmalıdır.

       
Alıştırma 16. Engel Üzerinden Yanal Yönlenerek Tek Ayak Üzerine Sıçrama

Uygulama:

Cimnastik ya da uzun ip engeli üzerinden, tek ayak üzerine destekli, yanal yönlenimli sıçrama eylemleri yapılarak yol alınır.

Öneriler:

 • Sıçrama eylemleri tek ayak üzerine destek alınarak yapılmalı, her seride farklı ayak ya da bacak kullanılmalıdır.
 • Eylemler akıcı biçimlerde yönlendirilmeli, ikilemelerden kaçınılmalıdır.

                               
Alıştırma 17. Koşu Durumunda “Göğüs Göğüse” Temas Eylemli Eşli Sıçrama

Uygulama:

Oyuncular eşleşerek birbirine paralel konumlarda iki ayrı grupta yer alır ve yavaş tempolu koşu eylemine geçilir. Uygulatıcının yaptığı her işitsel uyarıda; eşler yanal konumlarda birbiri yönünde hareket ederek karşılıklı sıçrama eylemleri ile göğüs göğüse ılımlı darbeler ile temas eder ve tekrar gruplarına koşarak koşu eylemini sürdürürle.

Öneriler:

 • Gruplarda yer alan oyuncular, ara mesafelerini ve yavaş koşu hızlarını bozmamalıdır.
 • Göğüs göğüse ya da omuz-omuza yapılan eşli sıçrama ve temas eylemleri dikey yönde, sıçrama eyleminin en uç noktalarında gerçekleştirilmelidir.
 • Uyarılar eşit zaman aralıkları ile yapılmalı, eşler karşılıklı olarak uyumlu bir biçimde hareket etmelidir.

                               
Alıştırma 18. Çapraz Dizilimli Engeller Arasında Yanal Geçiş Koşu

Uygulama:

Kısa aralıklar ile çapraz konumlarda yerleştirilmiş engellere karşı yön değişim eylemli ve kayma adımlı kısa ataklar yapılarak geçişler uygulanır.

                               
Alıştırma 19. Çapraz Ve Düz Yönlenim Eylemli Koşu

                               
Uygulama:

Oyuncular bakışımlı (Simetrik) doğrultular üzerinde, hız değişim eylemli yönlenimler yaparak koşarlar.

Öneriler:

 • Düzenek çizgileri üzerinde hız değişimleri (Yavaş, orta ve hızlı gibi) yapılarak koşulmalıdır.

                               
Alıştırma 20. Bulunulan Noktaya Çift Ayak Üzerine Düşümlü Dikey Sıçrama

Uygulama:

Dikey yönelimli ve aynı noktaya düşümlü bir biçimde art-arda (Seri) sıçrama eylemleri yapılır.

ÖNERİLER

 • Sıçramalar, dikey yönelimli ve aynı noktalara düşümlü eylemler biçiminde yönlendirilmelidir.
 • Sıçrama şiddeti aşamalı olarak artırılarak yükseklik kazanılmalıdır.
 • Sıçrama eylemleri çift ayak üzerine destek alınarak yapılmalıdır.

                               
Alıştırma 21. Yanal Konumlardan Engel Atlama

Uygulama:

Engele karşı yanal konumda yer alınarak, çift ayak üzerine sıçrama eylemli yanal geçiş yapılır.

Öneriler:

 • Sıçramalar, çift ayak üzerine yapılmalı; sağlı-sollu yanal eylemler yapılarak yönlendirilmelidir.
 • Engel yüksekliği verimin amacına uygun biçimlerde ayarlanmalıdır.

                               
Alıştırma 22. “Atla-Geç” Eylemli Eşli Atlama/Sıçrama

Uygulama:

Bacakları açık, vücudu öne eğimli konumda engel oluşturan eş üzerinden; önce atlanır ve sonra hızla dönülerek bacaklar arasından geçilir. Alıştırma, bileşik yapılı ikili kurgusu olan eylemler ile yönlendirilir.

Öneriler:

 • Her eylem sonrasında görev değişimi yapılmalıdır.
 • Engel oluşturan oyuncu, sağlam ve dengeli bir duruş konumunda kalmalıdır.
 • İkili eylemler bağlantılı bir kurgu ile akıcı biçimlerde yönlendirilmelidir.

                               
Alıştırma 23 Grup İçi “Birdir-Bir” Eylemli Sıçrama/Atlama

Uygulama:

Derinlemesine oluşturulan tek sıralı düzende çalışılır: Oyuncular engel durumu oluşturan arkadaşları üzerinden sıçrama eylemleri ile yönlenerek (Atlamalar) yaparlar. Engel konumlu duruşlar son oyuncu geçinceye kadar bozulmaz.

Öneriler:

 • Engel durumu oluşturan oyuncular, sağlam ve dengeli konumlarını korunmalıdırlar.
 • Eylemler, bağlantılı bir kurgu ile yönlendirilmeli, ikilemelerden kaçınılmalıdır.

                               
Alıştırma 24- Uzatılan Ele Kafa Vuruşu Eylemli Grup Sıçrama

Uygulama:

Oyuncular, art-arda dizilerek tek sıra oluştururlar: 4’er metre ara ile aynı doğrultu üzerinde yer alan ve kollarını kaldırarak engel durumu oluşturan istasyon oyunculara karşı koşularak art-arda sıçramalar ve ellerine dokunma eylemli kafa vuruşları yapılır.

Öneriler:

 • İstasyon oyuncular, kol ve ellerini olanak ölçüsünde yukarıya kaldırarak yükseklik kazanmalıdırlar.
 • Sıçramalar koşu eylemi bağlantılı bir kurgu ile dikey yönde ve aynı noktaya düşümlü olarak gerçekleştirilmelidir.
 • İstasyonlar arası adım aralıkları, doğru bir yaklaşık ile ayarlanmalıdır.
 • Eylemler art-arda yönlendirilmelidir.

                               
Alıştırma 25. Çift Ayak Üzerinde Sekme Eylemli Sıçrama

Uygulama:

Düz bir doğrultu üzerinde yönlenilerek; çift ayak üzerinde sekme eylemli sıçramalar yapılır.

Öneriler:

 • Sıçrama eylemleri dikey-ileri doğrultularda yönlendirilerek,s yüksekten düşümlü bir biçimde uygulanmalıdır.
 • İleri noktalara ulaşılmaya çalışılmalıdır.

                               
Alıştırma 26. Tek Ayak Üzerinde Sekme Eylemli Sıçrama

Uygulama:

Düz bir doğrultu üzerinde yönlenilerek; tek ayak üzerinde sekme eylemli sıçramalar yapılır.

Öneriler:

 • Tek ayak üzerine yapılan sıçrama eylemleri dönüşümlü olarak her iki ayak ile uygulanmalıdır.
 • Olanak ölçüsünde ileri noktalara ulaşılmaya çalışılmalıdır.

 


KOORDİNATİF YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ 25 TOPLU ALIŞTIRMALAR


1. Top kanattaki oyuncuda. Bu oyuncu göbekte bekleyen arkadaşına pas verir. Ortadaki oyuncu topla bayraklar arasından topla slalom yaparken kanattaki çizgiye (0 m) doğru koşar. Ortadaki oyuncu slalomdan sonra çizgiye doğru koşan arkadaşına pas atar. Topu alan oyuncu kısa bir dripling ile çizgiden orta yapar diğer oyuncu şut ile gol yapmaya çalışır.


2. Ortadaki toplu oyuncu kanattaki pasöre uzun pasa atar ve içeri hareketlenir. Pasörün ortaladığı topu diğer pasör topu stop eder ve ortadan gelen oyuncu şut atar.


3. Orta sahadaki toplu oyuncu kanattaki arkadaşına uzun pas atar ve içeri hareketlenir (kale sahasına doğru). Kanattaki oyuncu
dripling ile çizgiye iner ve orta yapar. Kale içine hareketlenmiş olan oyuncu bu topu gol yapmaya çalışır. Daha sonar orta sahadaki oyuncu kanata kanattaki oyuncu orta sahaya geçerek yer değiştirirler (Çalışma sırayla çift taraflı çalışılır).


4. Ortaya kadar dripling, karşıya pas, işaretli noktadan kendi yerine dönme.


5. Her iki ayakta kullanılarak ortaya kadar dripling, diğer tarafa uzun pas ve pas verilen yere gitme.


6. Oyuncular örme yaparak kanatlardan içeri girerler. Sonunda uygun olan dripling yaparak çizgiye doğru iner diğeri kale sahasına doğru hareketlenir. Kanattaki oyuncu orta yapar içerideki ortaya gol yapmaya çalışır. Hareket çift taraflı yapılır. (Sırayla)


7.6 metre eninde kanat alanı içerisinde her iki taraftaki birer pasör istasyon görevi yapıyor. İki takım 4:4 oynuyor. Her iki takımda gol atabilmek için istasyon oyuncularına mutlaka top atılması lazım. İstasyondaki Pasör kendisine pas atan takıma orta yapar. Kural kanatlarla oynamadan gol atmak yok ve kanatlardaki pasörlere müdahale yok.


8. Açık oyuncuları sırasıyla jokerden (Pasör) aldıkları topu, pasif savunma oyuncusunu geçerek kanattan orta yapar. İçerideki arkadaşı ortayı gol yapmaya çalışır. Çalışma iki taraftan da sırayla yapılır.


9. Joker (Pasör) duvar pası yaptıktan sonra topu açığa atar. Pasör ile duvar pası yapan oyuncu ceza sahası içine kat eder. Açıktaki oyuncunun savunmanın üstünden ortaladığı topu gol yapmaya çalışır.


10. Ön direğe yapılan ortayı kafa veya yarı yükseklikten geriye çıkarma, yaydan gelen oyuncu kaleye şut.


11. Sol taraftan atılan taç atışı için oyuncular top istemek için öne doğru (topa doğru) çıkarlar. Orta sahadan kanata doğru, aut çizgisine doğru hareketlenen oyuncuda top ister. Taçı atan oyuncu topu kanata hareketlenen oyuncuya atar. Diğerleri öne hareketlendikten sonra ceza sahası içine doğru aniden kat ederler. Kanatta topu alan oyuncu dripling ile sıfırdan ceza sahası içine kat eden arkadaşlarına orta yapıp gol atmalarını sağlamaya çalışır.


12. Sağ kanattan atılacak olan taç atışı için ceza sahasındaki iki oyuncudan öndeki oyuncu top istemek için öne hareketlenir. Taçı atan oyuncu topu arkadaki oyuncuya uzun bir taç atışı yapar. Bu sırada önde top almak için öne hareketlenen oyuncu aniden kat ederek geriye döner. Arkadaki arkadaşının stop edip pas vermesiyle kaleye şut atar.


13. Endirek vuruşta; Pas verdiği eşin bastığı topu kaleye şut veya arkadan gelen eş şut.


14. 1 nolu oyuncu dripling yapar ve sonrasında bayrağın yanından 2 nolu oyuncuya pasını verir. Hemen diğer bayraklar arasından topsuz olarak slalom yapar ve 2 nolu oyuncudan topu alır. Daha sonra tekrar karşısındaki bayrağa kadar dripling yapar ve bayrağın etrafından dönerek geriye doğru aynı hareketleri yaparak başlangıç yerine gelir.


15. Aoyuncusu dripling sonrası C oyuncusu ile 2:1 yapar. Topu B oyuncusuna atar ve onun grubunun arkasına geçer. Topu alan B oyuncusu da dripling sonrası D oyuncusu ile 2:1 yapar. Daha sonra B oyuncusu aldığı topu A grubu önündeki arkadaşına verdikten sonra grubun arkasına koşarak yerini alır.


16. Pasör (Antrenör) topu penaltı noktasına doğru yuvarlar. Hücum oyuncusu fırlayarak topa vurmaya çalışırken altı pas çizgisinin birleştiği kale çizgisinden savunma oyuncusu fırlayarak buna engel olmaya çalışır.

Çeşitleme: Savunma oyuncusunun önce çıkmamasına dikkat edilmelidir. Pasör (Antrenör) topu yuvarlama şekillerini değiştirmelidir. Yerden, havadan vb.


17. Oyuncular koniler gerisinde 3 grup oluştururlar. Önce sağ taraftaki 1. grup süratle top sürülerek kaleye şut çekilir. Bu hareketler grup sırasıyla yapılır. Daha sonra grupların yerleri değiştirilir.


18. İki savunma üç atak oyuncusu vardır. Defans yelek giyer. Biri toplu iki atak oyuncusu 10x10 m.lik karenin birindedir. Kalan atak oyuncusu ile savunma oyuncusu da bitişik 10x10 m.lik karededir.

Uygulama: 1 ve 2 nolu hücum oyuncuları kendi bulundukları karede rakip savunma oyuncusu (j) rağmen topu kontrol eder ve paslaşırlar. Diğer karedeki 3 nolu hücum oyuncusu 1 ve 2 nolu hücum oyuncusundan pas almak ve 2 nolu savunma oyuncusundan kurtulmak ve boşa çıkmak için bir koşu yapar. Pası diğer kareye veren hücum oyuncusu pası takiben o kareye geçer ve orada oyun ikiye bir devam eder. Şimdi diğer karede oyuncu boşa kaçmaya çalışır ve alıştırma böyle devam eder.


19. Yarı sahada 6’şar kişiden oluşan iki takım bulunmaktadır. Bir takımda top vardır.

Uygulama: Topa sahip takım ardarda on pas yapmaya çalışır. Yeni sayı top takım değiştirdiğinde başlar. 10 sayı yapan takım bir puan veya oyunu kazanır.

Not: Bireysel kontrolü sınırlayabiliriz ve bir veya iki pas oynatabiliriz.


20. Bir pasör (antrenör) toplarla birlikte orta sahada ve taç çizgisine yakın durur. Dört bayrak (huni) taç çizgisine paralel10 m. içinde ara arda dizilir. Bayrakların (hunilerin) başında bir grup ve orta sahada göbeğin iki tarafından birer grup daha bulunur.

Uygulama: Pasör topu bayrakların (hunilerin) başında bekleyen gruba atar. Burada bekleyen oyunculardan biri topu (pası) alarak bayraklar arasından topla slalom yapar ve topu penaltı noktası ile kale sahası arasına ortalar. Bu arada geriden (orta sahadan) kavisli bir koşu ile gelen iki oyuncudan en müsait olan kaleye şut atar. Daha sonar çalışma değişerek uygulanır.


21. İkişer oyuncudan dört grup, sahanın merkezine konmuş olan huniye yüzlerini dönmüş olarak dururlar. Her grubun ilk oyuncusunda top vardır.

Uygulama: Oyuncular çalışmaya eş zamanda koniye doğru driplinge başlarlar. Huniye eriştiklerinde sağa dönerler ve bir sonraki gruba giderler. Topu burada beklemekte olan ve hareketi tekrarlayacak olan oyuncuya verir.

Çeşitleme : - Sağ ayak içi ile topu taşı

                 - Sol ayak içi ile topu taşı

                 - Sağ ayak dışı ile topu taşı

                 - Sol ayak dışı ile topu taşı


22. Sahada dörder oyuncudan üç grup vardır. Takımlardan ikisi “O” ve “X” karşı sahalarda savunma olarak oyuna başlar. Üçüncü takım “D” ise hunilerle belirtilmiş orta sahada (10’ar m) bulunmaktadır. Her kalede birer kaleci vardır.

Uygulama: “D” takımı “O” takımına hücum eder. “D” gol attığı zaman veya “O” topu kaptığı zaman, orta sahaya doğru hücuma geçerler. Yasak bölgeye girdikleri zaman serbest oynar ve “X” takımına hücum ederler. Takımlar hücum eden takımı yasak bölgede takip edemezler.


23. On pasör karşılıklı olarak onar m. mesafede iki sıra oluşturarak dururlar. Her birinde top vardır. Saha 20x40 metre ile sınırlandırılır. Diğer oyuncular (D) sahanın sonunda arka arkaya dizilerek dururlar.

Uygulama: Her “D” oyuncusu başlangıç noktasından çalışma sahasına doğru koşmaya başlar ve her pasörle aynı teknik beceri ile çalışılır. Her “D” oyuncusu pasörden pası alır, topu kontrol eder ve topu tekrar pasöre iade eder. Daha sonra yön değiştirerek bir sonraki pasöre doğru koşar. Her pasörle paslaşma bittikten sonra oyuncu koşarak başlangıç yerindeki grubun arkasında yerini alır.

Çeşitleme: Çalışma değişik beceri alıştırmaları ile devam eder. ayak içi kontrol, üst kontrol, diz üstü kontrol, göğüs kontrol vb.


24. İki bayrak üç metre ara ile 20x20 metrelik bir sahanın ortasına yerleştirilir. İki hücum oyuncusu “  1   2 “10 metre ara ile bayrakların karşı taraflarında dururlar. “ 2 ” de top vardır. “ 2 “ nin bulunduğu sahanın tarafından, bayraklar üçer metre mesafede iki koni yerleştirilir. Kaleci “ 1 “ in arkasındaki son çizgiye yerleştirilmiş taşınabilir kaleyi korumaktadır.

Uygulama: “ 1 “ koşarak “ 2 “ verdiği pası bayrakların arasında alır. “ 1 “,“ 2 “ ye doğru dripling yapar, koniyi topla geçer, yüzünü kaleye döner dönmez  2  bir overlop koşu yapar ve  1  den bir pas alır, dripling yapar hareket kaleye, bir şutla son bulur.


25. Orta çizgide 2 oyuncu ve bir top. Topa sahip olan 1. oyuncu topla dripling yaparak müdafaa oyuncusunun üzerine doğru gider. Müdafaa oyuncusunun yanından top atarak arkadaşı ile ver-kaça girer. Orta sahadan beraber çıktıkları diğer topsuz oyuncu aksi yöne (kanata doğru) kaçarak pas bekler.

Ceza sahası yayı yakınındaki ver-kaça girilen oyuncu, ver-kaç için pas atan oyuncuya değil de kanattan kaçan arkadaşına pas verir. Pası alan oyuncu “O” a doğru dripling yaparken diğer iki oyuncu savunmaları peşine takarak ceza sahasına girerler ve kanattan yapılan ortayı gol yapmaya çalışırlar.Okuma: 3902 Bu Haberi Paylaş : Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş